top of page

Anlægsgartner Træplejer

Træpleje

Fældning eller beskæring, også af mindre træer.

Forsikring

Jeg er selvfølgelig fuldt forsikret når jeg klatrer med motorsav og firrer grene ned tæt på tag eller lignende.

Træpleje

Jeg er uddannet træklatrer, og deltager løbende på seminarer og kurser for at følge den nyeste viden indenfor træpleje.

Sikkerhed

Sikkerheden er første prioritet.

Træfældning

Nogle gange er det ikke muligt at fælde træet på normal vis, og så er det nødvendigt at vi klatrer, bruger lift eller får hjælp af en kran.

Træpleje

I samarbejde med kollegaen på jorden vurderes det om grenen kan falde frit, eller den skal firres ned.

Træpleje

Kollegaen på jorden samler løbende grenene, for enten at køre dem bort eller hugge dem til flis.

Træfældning

Simple knob holder effekterne sikkert fast og løsnes nemt af kollegaen på jorden.

Træfældning

Det kan være fatalt at fejle, så det er vigtigt ikke at tage chancer.

Nedfirring

Med en særlig bremse kontrollerer kollegaen på jorden hvor hurtigt effekterne skal falde.

Træfældning

Ofte kan de sidste stykker falde neden for stammen.

Indtrækning

Hvor det er nødvendigt trækker vi med reb eller wirespil.

Træfældning

I samarbejde med jer finder vi den bedste løsning til den enkelte opgave.

bottom of page